Politica de confidenţialitate

Site-ul www.accountess.ro este deținut și administrat de către compania Accountess Consulting SRL. Politica de confidențialitate de mai jos se aplică pentru site-ul www.accountess.ro și se adresează tuturor persoanelor care accesează acest site de pe teritoriul României și nu numai.

Compania își asumă şi respectă caracterul privat şi securitatea datelor cu caracter personal al fiecărui utilizator al site-ului, potrivit legislației europene date de EU 2016/679, care se referă la protecția persoanelor fizice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.

Definițiile termenilor din această politică

În document se vor regăsi, cu precădere, termenii de mai jos, pentru care se aplică definițiile:

 • Site: Site-ul www.accountess.ro şi tot ce conține acesta: informații scrise, grafică, imagini. .
 • Utilizator: Orice persoană care accesează şi utilizează site-ul în scop informativ sau pentru a accesa serviciile promovate pe site. Pentru a folosi serviciile promovate de www.accountess.ro utilizatorul trebuie să aibă, în primul rând, vârsta minimă de 18 ani.
 • Administrator: Administratorul site-ului este Accountess Consulting SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str.Dumitru Florescu, nr. 17.

Acţiunile şi responsabilitățile administratorului

Administratorul solicită, colectează şi prelucrează următoarele date cu caracter personal exclusiv cu scopul de a iniția furnizarea serviciilor promovate pe site. Datele completate şi trimise de către utilizator sunt folosite doar pentru a trimite oferta iniţială de servicii.

 • Nume
 • Prenume
 • Număr telefon
 • Adresă de email

Administratorul va colecta datele în condiții de siguranță pentru fiecare utilizator, exclusiv prin formularul de email. Potrivit reglementărilor privind datele cu caracter personal, acestea vor fi colectate în condiții de siguranță şi păstrate în mod confidențial.

Ca urmare a furnizării datelor şi ca să se poată face posibilă utilizarea serviciilor oferite pe site, administratorul va contacta utilizatorul cu o ofertă. În momentul în care trimite mesajul, utilizatorul îşi poate da consimțământul privind colectarea datelor prin bifarea căsuței în care i se cere acest acord. Mesajul va apărea sub forma: “Sunt de acord ca Accountess să îmi prelucreze datele din formularul de contact, cu scopul de a mă contacta cu o ofertă”.

Drepturile utilizatorului

Fiecare utilizator are următoarele drepturi asupra informațiilor sale:

 • Are acces la datele cu caracter personal (Art. 15);
 • Poate interveni asupra datelor, prin rectificare (Art. 16) și ștergere (Art. 17);
 • Nu este supus unei decizii individuale în privința datelor de creare a unui profil (Art. 22);
 • Se poate opune furnizării datelor (Art. 21);
 • Se poate adresa justiţiei.

Date cu caracter non-personal şi sub formă de cookies

Site-ul poate folosi cookie-uri ce colectează, în mod automat, informații cu caracter non-personal. Informațiile sunt date despre browser, sistemul de operare folosit pentru navigare şi domeniul prin care utilizatorul a ajuns la site. Acestea se șterg automat, după o perioadă.

Puteți solicita ștergerea acestor date, printr-o cerere trimisă la adresa de mai contact@accountess.ro.

Drepturile administratorului

Administratorul poate renunța la colaborarea cu un utilizator, dacă acesta aduce prejudicii de imagine administratorului. În urma abuzurilor de orice fel, cu caracter nefondat, ce duc la prejudicii de imagine, administratorul are dreptul să acționeze autorii acestora în justiție.

Dispoziţii finale

Administratorul poate modifica politica de confidențialitate, dacă legislația o cere. Modificările vor fi vizibile pe această pagină.

Această politică este valabilă pe o perioadă nedeterminată.

Ultima modificare a avut loc în data de 28/12/2017.