Ce servicii îți putem oferi?

Consultanță și management financiar

Consultanța pe care o acordăm privind managementul documentelor financiare, organizarea contabilității financiare și de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare sau modul de întocmire a documentelor primare și circuitul acestora în cadrul organizației, face ca lucrurile să meargă impecabil în departamentul financiar al clienților noștri.

Consultanță fiscală

Într-un mediu legislativ mereu în schimbare, noi suntem la zi cu modificările și ne informăm constant clienții în legătură cu noile reglementări și ce înseamnă ele pentru afacerile lor. Răspundem prompt oricăror solicitări sau neclarități și păstrăm o comunicare activă și eficientă cu partenerii noștri.

Există o nevoie de comunicare continuă între departamentul financiar și managerul companiei. Comunicarea presupune transformarea datelor din contabilitate în informații valoroase pentru manager cum ar fi rata de rotație a clienților, timpul necesar încasării unui client, contul de profit și pierdere din care se poate urmări profitabilitatea companiei etc, ceea ce este mai mult decât o balanță.

Servicii Audit financiar

Prin activitatea de audit echipa Accountess cercetează și analizează situația financiară a unei companii, pentru a se putea pronunța în legătură cu conformitatea acesteia cu standardele de audit.

Servicii audit intern

Auditul intern este obligatoriu pentru organizaţiile ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului financiar. Indicatorii auditului financiar:
a) total active: 16.000.000 lei
b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei
c) număr mediu de salariaţi: 50

Sunt supuse auditului entităţile care, la data situaţiilor financiare, depăşesc limitele a cel putin doi indicatori, în două exerciţii financiare consecutive.

Obiectivul auditului intern:
– identificarea şi minimizarea riscurilor
– eficientizarea fluxului operaţional
– prevenirea erorilor sau a fraudelor
– creşterea calităţii managementului şi controlului intern

Entităţile supuse auditului statutar care nu organizează şi nu asigură exercitarea activităţii de audit intern sunt sancţionate cu amendă cuprinsă între 50.000 lei şi 100.000 lei

Servicii reorganizare firmă

O tendinţa tot mai des întâlnită în zona de afaceri este aceea a reorganizării firmei prin fuziuni, divizări, achiziţii.

Prin serviciile de consultanţă în restructurare corporatistă, concentrată pe restructurări fiscale şi due diligence fiscal şi financiar, oferim clienţilor noştri cele mai eficiente strategii, şi cea mai calificată reprezentare în faţa autorităţilor relevante.

Expertiză contabilă

Pregătirea continuă, anii de experiență și portofoliul larg de clienți, din toate domeniile de activitate, ne-au format o viziune globală asupra sistemului fiscal și provocărilor pe care acesta le lansează afacerii dumneavoastră. Accountess înseamnă expertiză contabilă profesionistă și o pregătire extensivă pentru dezvoltarea analizelor specifice evidenței contabile.

Evidență contabilă

Noi știm cât de important este, pentru orice afacere, un bun contabil. Organizarea minuțioasă, gestiunea inteligentă a taxelor, adaptarea promptă la modificările legislative, reducerea costurilor – toate acestea sunt esențiale, încă de la început, pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră.

Cifrele și documentele își găsesc prin noi ordinea perfectă, iar clienții noștri sunt în orice moment la curent cu situația lor financiară. În plus, evidența este permanent însoțită de consultanță fiscală, pentru ca toate deciziile companiei să fie luate în cele mai bune momente, având tabloul complet al opțiunilor.

Accountess înseamnă, de mai bine de 15 ani, servicii de consultanță, contabilitate și audit, oferite de o echipă de experți în fiscalitate, economie și resurse umane. Firmele cu care colaborăm nu ne privesc doar ca experți contabili responsabili de situația lor financiară, ci și ca pe consultanții lor de încredere.

Salarizare și administrare personal

Odată ce ați încheiat negocierea salariului pentru angajații dumneavoastră, noi preluăm toate responsabilitățile într-o perfectă confidențialitate a informațiilor: relația cu autoritățile, calcul salarial, întocmirea tuturor documentelor necesare – fie că doriți să angajați personal, să modificați contracte de muncă sau să le încetați.

Cine ne poate solicita serviciile?

Persoană fizică, juridică sau PFA

Firmă în regim S.R.L. sau S.A.

Companie, grup sau reprezentanță