Audit intern

ÎNCREDINŢAŢI-VĂ AFACEREA RESPONSABIL!

Avem grijă de afacerile partenerilor nostri prin identificarea vulnerabilităţilor şi eliminarea riscurilor, prin asigurarea celor mai eficiente proceduri interne dar şi prin preocuparea identificării de oportunităţi, soluţii de optimizare şi eficientizare operaţională.

Auditul intern oferă imaginea generală a întregii structuri a unei entităţii. Auditorul este cel care verifică obiectiv ansamblul activităţilor unei entităţi în scopul evaluării proceselor de conducere şi a managementului riscurilor.

Obiectivul auditului intern:

 • identificarea şi minimizarea riscurilor
 • eficientizarea fluxului operaţional
 • prevenirea erorilor sau a  fraudelor
 • creşterea calităţii managementului şi controlului intern

Auditul intern este obligatoriu pentru organizaţiile ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

Indicatorii auditului financiar:

 • total active: 16.000.000 lei
 • cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei
 • număr mediu de salariaţi: 50

Sunt supuse auditului entităţile care, la data situaţiilor financiare, depăşesc limitele a cel putin doi indicatori, în două exerciţii financiare consecutive.

Auditul intern se practică în conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)

Entităţile supuse auditului statutar care nu organizează şi nu asigură exercitarea activităţii de audit intern  sunt sancţionate cu amendă cuprinsă între 50.000 lei şi 100.000 lei.

Misiunea de audit intern

Misiunea de audit intern presupune parcurgerea mai multor etape:

Prima etapa o reprezintă cunoaşterea afacerii clientului, prin organizarea de întâlniri cu întreaga echipă şi cu managerii, pentru a întelege:
 1. afacerea în ansamblu, obiectivele şi strategia
 2. modul în care sunt organizate departamentele şi fluxurile de informaţii
 3. sistemele de control şi procedurile de lucru şi control existente
 4. softurile pe care le utilizează societatea
 5. principalele ameninţări şi vulnerabilităţi
A doua etapă constă în analiza detaliată a procedurilor de lucru, analiza exploatării softurilor utilizate şi a mecanismelor de control intern.
Etapa a treia constă în asigurarea de către echipa noastră a suportului necesar în implementarea procedurilor şi în remedierea abaterilor constatate şi raportate, în vederea eliminării riscurilor şi vulnerabilităţilor, creşterea eficienţei exploatării softurilor utilizate, imbunătăţirea mecanismelor de control intern, scopul final fiind eliminarea fraudelor.
Procesul se va finaliza prin prezentarea unui raport de audit care va detalia problemele identificate şi propunerile de remediere.

Începând cu cel de-al doilea an de colaborare, contractul de audit va presupune doar asigurarea serviciilor de monitorizare, mentenanţă şi imbunătăţire a situaţiei identificate în primul an de audit.

Clientului îi revine responsabilitatea de a asigura implementarea procedurilor, de a urmări respectarea acestora şi de a raporta echipei de audit orice abatere constatată, în mod proactiv.

Echipa noastră poate oferi suport şi în elaborarea de proceduri potrivite fiecărei companii, dacă acestea nu există şi nu pot fi elaborate de către echipa internă.

Cine ne poate solicita serviciile?

Persoană fizică, juridică sau PFA

Firmă în regim S.R.L. sau S.A.

Companie, grup sau reprezentanță