Servicii Audit

Auditul financiar se implementează la nivelul tuturor entităților ale căror situații financiare anuale se supun auditului statutar, potrivit legii, sau opțiunii asociaților/acționarilor.

Auditul reprezintă părerea unui specialist autorizat cu privire la starea economică generală a unei companii sau autorități instituționale, așa cum este redată ea în sintezele contabile, în conturi, bilanțuri și fluxuri de trezorerie, precum și a performanțelor, comparativ cu piața – toate acestea fiind consemnate într-un raport întocmit sub responsabilitatea auditorului.

Activitatea de audit

Are un rol important în creșterea calității informațiilor financiare și presupune:

Investigații financiare
Verificarea nivelului de conformitate cu reglementările în vigoare
Verificarea acurateții raportărilor către management
Prevenirea și identificarea erorilor sau fraudelor
Realizarea de analize financiare detaliate, în scopul de fuziuni și/sau achiziții
Identificarea celor mai bune politici contabile
Întocmirea de rapoarte anuale de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și adoptate de Camera Auditorilor din România

Cine ne poate solicita serviciile?

Persoană fizică, juridică sau PFA

Firmă în regim S.R.L. sau S.A.

Companie, grup sau reprezentanță