Expertiză contabilă

Expertiza contabilă este o formă de cercetare ȋn vederea verificării modului ȋn care sunt reflectate ȋn documente și ȋn evidența tehnic-operativă și contabilă anumite situații de natură financiar-contabilă.

Este misiunea dată unui expert de a controla registrele, conturile și actele justificative ale unei companii ȋn scopul de a furniza părților interesate datele pentru o echitabilă regularizare a situației.

Serviciile noastre de expertiză contabilă cuprind:

Verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile
Verificarea corectitudinii întocmirii registrelor prevăzute de lege
Verificarea corectitudinii calculării taxelor către bugetul de stat și corelarea cu situațiile administrațiilor financiare (suport și asistență în reglarea fișelor sintetice)
Verificarea respectării legislației fiscale și financiar-contabile
Întocmirea unui raport de expertiză, conținând observațiile și propunerile de optimizare financiară și fiscală

Cine ne poate solicita serviciile?

Persoană fizică, juridică sau PFA

Firmă în regim S.R.L. sau S.A.

Companie, grup sau reprezentanță