Salarizare și administrare personal

Timpul, informațiile utile și liniștea lipsesc deseori celor care se ocupă de dezvoltarea unei afaceri. Preluăm de la clienții noștri provocările fiscale, atât din punct de vedere legal cât și al execuției. Prin serviciile de payroll și administrare de personal susținem nevoia de forță de muncă a business-ului clienților noștri. Ne dorim ca partenerii noștri să beneficieze din plin de experiența noastră de peste 15 ani în servicii de payroll și administrare de personal.

Avem resursele și calificarea necesare pentru a le asigura clienților noștri servicii complete și corecte.

Întocmirea și gestionarea dosarelor de personal actualizând permanent baza de date prin înregistrarea contractelor individuale de muncă, a modificărilor de stare civilă și salariale, a deciziilor de încetare a activității etc.
Întocmirea și înregistrarea contractelor de muncă, întocmirea documentelor ce produc modificări ale contractului individual de muncă precum acte adiționale de modificare a funcției, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de muncă, decizii de încetare a contractului individual de muncă, în termenele legal stabilite
Completarea și înregistrarea registrului pentru evidență a salariaților
Întocmire Regulament intern
Întocmire fișe de post
Întocmire evaluare anuală
Întocmire documentație privind demararea negocierii Contractului colectiv de muncă

Salarizare (payroll)

Întocmirea adeverințelor de vechime
Întocmirea și completarea adeverințelor solicitate de salariații societății
Întocmirea foii colective de prezență, calculul salariilor, întocmirea și depunerea statelor de plată aferente salariilor
Întocmirea și depunerea în termenele prevăzute de legislația în vigoare, a declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor
Întocmirea ordinelor de plată privind obligațiile către bugetul statului
Reprezentarea în relațiile cu Ministerul Finanțelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa de Asigurări Sociale, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
Monitorizarea legislației în domeniul administrării de personal și salarizării, semnalând proactiv modificările legislative care au impact în activitatea proprie și propunând soluțiile de schimbare pentru respectarea permanentă a reglementărilor legale
Suport în cazul controalelor inopinate efectuate de instituțiile statului la sediile din București ale clientului

Cine ne poate solicita serviciile?

Persoană fizică, juridică sau PFA

Firmă în regim S.R.L. sau S.A.

Companie, grup sau reprezentanță