Consultanță financiar contabilă

În urma misiunii de consultanță vom putea constata caracteristicile (tendința) economică, financiar-contabilă și administrativă (circuitul și îndosarierea documentelor, analiza documentelor, procedurilor de lucru, etc.) ale companiei. Odată constatate tendințe de creștere sau de contracție a business-ului, identificăm factorii declanșatori și furnizăm soluțiile potrivite de gestionare a stării de fapt.

În urma rezultatului consultanței veți putea dispune de toate informațiile necesare pentru luarea celor mai bune decizii la nivel de echipă (în cadrul departamentului financiar-contabil) sau la nivel de strategie de management.

Serviciile noastre de consultanță financiar contabilă cuprind:

Identificarea caracteristicilor sistemului economic (identificarea structurii de organizare, restricții legate de timp, de schimb de informații între departamente, de competențe tehnologice, de costuri, etc.)
Identificarea procedurilor de lucru, modului de operare cu informații, modului de introducere a datelor prin intermediul sistemelor tehnologice (softuri)
Analiza corectitudinii datelor introduse sau a erorilor de operare și factorul generator
Analiza fluxului de informații în cadrul companiei

  În furnizarea oricărui serviciu, pe lângă fluxul de activităţi există un flux paralel, cel al informaţiilor necesare realizării acelui proces:

  • analiza traseului informației de la un departament la altul, respectiv de la un angajat la altul
  • analiza formei sub care sunt transmise informațiile: documentată și/sau sub formă orală, electronic, pe hârtie
  • analiza volumului de informații tranzacționate pe hârtie
  • identificarea blocajelor comunicaţionale, dacă este cazul, respectiv eliminarea celor care blochează semnificativ informația
  • identificarea informațiilor care circulă nerestricționat, dar care conțin procese care nu sunt necesare, care consumă resurse și care au potențial neutilizat
Consultanță privind dezvoltarea și implementarea procedurilor contabile de lucru

Cine ne poate solicita serviciile?

Persoană fizică, juridică sau PFA

Firmă în regim S.R.L. sau S.A.

Companie, grup sau reprezentanță