Evidență contabilă

Prin serviciile de evidență contabilă susținem afacerile partenerilor noștri prin asigurarea celor mai bune practici contabile dar și prin preocuparea identificării de oportunități, soluții de optimizare și eficientizare fiscală.

Contabilizarea activității pe baza documentelor primite
Întocmirea balanțelor de verificare și a bilanțului contabil
Întocmirea și depunerea declaraţiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, accizele precum și celelalte impozite, taxe și vărsăminte la bugetul de stat
Întocmirea Jurnalului pentru Vânzări și a Jurnalului pentru Cumpărări (în formă electronică)
Întocmirea registrelor societății: Registrul Inventar, Registrul Jurnal General și Registrul Fiscal
Reprezentarea clientului în relația cu Administraţia Financiară și Direcția Generală Antifraudă Fiscală pe durata derulării contractului, în situația unui control inopinat
Monitorizarea legislației în domeniul financiar-contabil și fiscal, semnalând modificările legislative care au impact în activitatea clientului și propunând soluțiile de schimbare pentru respectarea permanentă a reglementărilor legale

Cine ne poate solicita serviciile?

Persoană fizică, juridică sau PFA

Firmă în regim S.R.L. sau S.A.

Companie, grup sau reprezentanță